Jag arbetar sedan många år uteslutande med brottmål och ekobrottmål samt vissa därmed närbesläktade ärenden.

Läs mer

En advokat på Din sida

Som försvarare i brottmål är det viktigaste för Dig som klient att jag bara står på Din sida, endast företräder Dina intressen, ej tar ovidkommande hänsyn och är utomordentligt noga med att iaktta min tystnads- och diskretionsplikt.

 

På avhörande; vänligen
Peter Carlström

 

 

 

 


 

”In dubio pro reo”


- I tvivelsmål hellre fria än fälla
och i tveksamma fall till förmån för den tilltalade

Kontakt

Välkommen att kontakta oss med din förfrågan